Tiếp tục đầu tư tuyến B2 thị xã Từ Sơn theo hình thức BT

12/03/2021 06:00 Nhật Minh
GDVN- Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị, tiếp tục thực hiện Dự án theo hình thức hợp đồng BT theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Nhật Minh