Tiết lộ ảnh tổ hợp Pantsir-S của Nga đã bắn hạ tên lửa hành hình

(GDVN) - Trung tuần tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-S (SA-22 Greyhound) đã bắn hạ một mục tiêu là một tên lửa hành trình được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS nhắm tới mục tiêu là một tòa nhà cách đó 800 km. Đây là hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại khu vực trường bắn Pemboj/Pemba, nước cộng hoà Komi, miền bắc nước Nga.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Tổ hợp Pantsir-S và kíp điều khiển của Nga đã bắn thử và hạ thành công mục tiêu tên lửa hành hình phóng đi từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Lê Dũng (nguồn: Alexei Resnhichenko)
Đang tải tin...