Tinh giản cán bộ đã tiết kiệm 10 ngàn tỷ đồng như thế nào?

26/12/2019 06:07 Theo TTXVN
(GDVN) - Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh);

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương;

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo các ban đảng, cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ đã tham dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, nằm trong kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 
 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu thảo luận đi thẳng vào các nội dung: Đánh giá, nhận xét về việc chuẩn bị tài liệu Hội nghị; những ấn tượng, cảm xúc về những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua của cả ngành Tổ chức xây dựng Đảng;

Đánh giá những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm rút ra đã đúng, trúng và sát thực tế chưa; chia sẻ kinh nghiệm, những bài học tâm đắc, nhiệm vụ, giải pháp cho toàn ngành trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần chung tay tháo gỡ và đề xuất kiến nghị...

Tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII.

Trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 (88,23%) đề án, góp phần hoàn thành 69/75 (92%) đề án, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao; tham mưu ban hành 70 văn bản; trong đó có 03 nghị quyết, 01 quy định của Trung ương và 66 văn bản các loại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ 02 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Ngành tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Cụ thể, đã giảm được 04 đầu mối trực thuộc Trung ương, 07 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017.

Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức, 41 nghìn hợp đồng 68, hơn 25 nghìn (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển năm 2016 là 19,7%; năm 2018 là 28,8%; đồng thời vẫn đảm bảo tăng 7% lương cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 32 của Chính phủ, đang khẩn trương sắp xếp giảm 05 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã. 

Ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.


Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; trên 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2019, đã kiện toàn trên 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 đồng chí; tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 181 đồng chí trong quy hoạch.

Đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch, trong đó gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện cấp ủy các cấp quản lý. 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực.

Năm 2019, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143 nghìn đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2019 là khoảng 5,2 triệu đồng chí.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” đã đi vào thực chất, có tính chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả; phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn cho 200 phóng viên, biên tập viên chuyên trách về xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng nội bộ Ngành đạt được những kết quả tích cực; đã giảm 74 phòng trực thuộc ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 22 phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 71 trưởng phòng, 181 phó trưởng phòng, 42 lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện so với năm 2017; giảm 551 biên chế so (8%) với năm 2015...

Chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó có việc phân bổ số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội.

Ngành chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó tham mưu hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội XII của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tinh thần kết hợp hài hòa giữa kế thừa, đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến, tính đặc thù nhưng dứt khoát phải nâng cao chất lượng nhân sự; tổ chức thật tốt và thảo luận có hiệu quả Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trình Đại hội XIII.

Ngành xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới;

Tham mưu tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới... 

Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn kết chặt chẽ hiệu quả với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng.

Trong đó: Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; chú trọng bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội.

Trong thực hiện, ngành nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, “cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương”, nhất là người đứng đầu;

Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội;

Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực;

Tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ để tránh trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần “một việc chỉ có một cơ quan, một người làm nhưng một cơ quan, một người có thể làm nhiều việc”...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm vào năm 2021.

Toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Ngành tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng;

Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trong đó tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”;

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền và không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền...

Theo TTXVN