"Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường"

23/10/2015 06:43 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới tại Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đại hội nghiêm túc thảo luận phân tích sâu sắc nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, phát triển của Hải phòng vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Cụ thể, vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư vẫn còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ; công tác quản lý đô thị chuyển biến còn chậm.

Thủ tướng lưu ý trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và rất khó lường. Thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Ở trong nước, thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh hơn nhiều và có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường. ảnh: VGP.

Cũng theo Thủ tướng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc… và cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

“Bối cảnh quốc tế và trong nước nêu trên đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là trong tập thể lãnh đạo các cấp, trước hết là trong Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy. Coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đưa Hải Phòng phát triển vượt bậc, đột phá. 

Thủ tướng đề nghị trong thảo luận tại Đại hội phải phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý.

Tập trung xem xét, bầu các đại biểu tiêu biểu xứng đáng vào Đoàn đại biểu của thành phố Hải Phòng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Ngọc Quang