Trung Quốc sẽ tăng cường thăm dò khai thác dầu khí Biển Đông

20/11/2014 06:39 Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc muốn nâng cao sản lượng dầu khí tự thăm dò, khai thác ở các vùng biển xung quanh, phương châm là "gần nuôi xa, xa gần kết hợp", tự khai thác và...
Giàn khoan dầu khí nước sâu Hải Dương Thạch Du 981 Trung Quốc

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 19 tháng 11 đăng bài viết "Trung Quốc sẽ tăng cường thăm dò khai thác dầu khí các vùng biển gần như biển Bột Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông".

Bài báo dẫn mạng Chính phủ Trung Quốc cho biết, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay (ngày 19 tháng 11) công bố "Thông báo về ban hành Kế hoạch hành động chiến lược phát triển năng lượng (2014-2020)".

Thông báo yêu cầu nâng cao vững chắc sản lượng dầu mỏ trong nước, tăng cường thăm dò, khai thác dầu khí ở các vùng biển gần như biển Bột Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông, nhanh chóng đột phá công nghệ khai thác dầu biển sâu và năng lực tự chế tạo trang bị, ra sức nâng cao sản lượng dầu khí biển.

Thông báo của TQ chỉ ra rằng "kiên trì coi trọng cả trên đất liền và trên biển, củng cố các mỏ dầu cũ, khai thác mỏ dầu mới, đột phá mỏ dầu trên biển, ra sức ủng hộ khai thác tài nguyên có hàm lượng nguyên tố trong quặng thấp, xây dựng 9 mỏ dầu lớn cấp 10 triệu tấn như Đại Khánh, Liêu Hà, Tân Cương, Tháp Lý Mộc (Tarim Basin), Thắng Lợi, Trường Khánh, Bột Hải, Nam Hải (Biển Đông), Diên Trường.

Giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong tháng 5/2014.

Đồng thời ổn định sản lượng mỏ dầu cũ phía đông. Lấy bồn địa (bể) Tùng Liêu, bồn địa vịnh Bột Hải làm trọng điểm, đi sâu thăm dò, khai thác, tích cực phát triển công nghệ khai thác dầu tiên tiến, tăng tỷ lệ khai thác dầu thô, duy trì ổn định cơ bản sản lượng.

Thông báo nói rõ, "thực hiện tăng cường trữ lượng, sản lượng phía tây. Lấy bồn địa Tarim Basin, bồn địa Ordos, bồn địa Junggar, bồn địa Tsaidam (Qaidam) làm trọng điểm, gia tăng mức độ thăm dò khai thác tài nguyên dầu khí, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, nỗ lực làm rõ trữ lượng chất lượng tốt nhiều hơn, nâng cao sản lượng dầu mỏ".

Gia tăng mức độ khảo sát nghiên cứu địa chất dầu khí các khu vực mới như bồn địa Khương Đường, khắc phục khó khăn công nghệ thăm dò khai thác, mở rộng khu vực tăng trưởng trữ lượng và sản lượng mới.

Về đẩy nhanh khai thác dầu mỏ trên biển, Thông báo chỉ ra, dựa vào phương châm song song - gần nuôi xa, xa gần kết hợp, tự chủ khai thác và hợp tác đối ngoại, tăng cường thăm dò, khai thác dầu khí ở các vùng biển gần như biển Bột Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông, tăng cường phân tích theo dõi tình hình thăm dò khai thác dầu khí nước sâu Biển Đông, tích cực thúc đẩy "mời thầu và hợp tác biển sâu", nhanh chóng đột phá công nghệ khai thác dầu biển sâu và năng lực tự chế tạo trang bị, ra sức nâng cao sản lượng dầu khí biển.

Trung Quốc ngang nhiên mời thầu phi pháp thăm dò khai thác dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Trên phương diện hỗ trợ khai thác tài nguyên có hàm lượng thấp, Thông báo yêu cầu triển khai xây dựng các công trình mẫu về khai thác tài nguyên hàm lượng thấp, khuyến khích khai thác và chuyển nhượng theo thị trường những mỏ dầu có trữ lượng khó khai thác và gần như khô kiệt, ủng hộ áp dụng các phương thức như dịch vụ kỹ thuật, tổng thầu EPC để khai thác tài nguyên hàm lượng thấp.

Đông Bình