Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh có nhiều sai phạm tài chính

06/08/2018 08:57 Phương Linh
(GDVN) - Kết quả xác minh từ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh có nhiều sai phạm về tài chính.

Từ đơn tố cáo của công dân, ngày 28/3/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh – bà Thái Thị Hồng Nga đã ký thông báo 248/TB-UBND về kết quả giải quyết đơn tố cáo tại Trung Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (gọi tắt là Trung tâm – PV).

Theo đó, các kết quả cho thấy, nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh đã có sai phạm trong quản lý, điều hành và thu chi tài chính ở Trung tâm này.

Chi sau 15% tổng thu học phí công lập trong 2 năm học

Trong 2 năm học (2015 – 2016, 2016 – 2017), Trung tâm có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có nêu mức chi cho công tác điều hành, hỗ trợ chuyên môn là từ 12 – 15% của 60% số thu học phí, theo hệ số: Giám đốc là 2,3; Phó Giám đốc là 1,8; Kế toán trưởng là 1,4; Thủ quỹ là 0,8; Thư viện là 0,5; Phục vụ và bảo vệ là 0,4.

Việc chi này có thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức.

Tuy nhiên, theo quy định, đơn vị phải trích lập 40% cải cách tiền lương năm 2015, với số tiền là 286.066.000 đồng, nhưng do đã chi cho hoạt động, chi cho con người.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Sau đó mới trích lập quỹ cải cách tiền lương, dẫn đến tháng 12 năm 2015, đơn vị chỉ thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 108.262.669 đồng, trích lập thiếu nguồn cải cách tiền lương quỹ học phí là 177.803.331 đồng.

Như vậy, tại thời điểm đó, ông Giảng Văn Chải – Nguyên Giám đốc Trung tâm đã chi sai số tiền 15% tổng thu học phí công lập trong 2 năm học với tổng số tiền trên 200.000.000 đồng, vì đơn vị đã trích lập thiếu nguồn cải cách tiền lương quỹ học phí là 177.803.331 đồng và chi không đúng mục đích.

Không công khai số tiền hơn 245 triệu đồng trong tài khoản

Trung tâm này mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để phản ánh thu, chi hoạt động dịch vụ là đúng theo quy định.

Tuy nhiên, qua làm việc với Kế toán và các Trưởng bộ môn của Trung tâm này đều có ý kiến: Trung tâm không công khai thu, chi tài chính theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2015, 2016, đơn vị chỉ thực hiện việc công khai tiền lương, phụ cấp, bồi dưỡng công tác chuyên môn hàng tháng tại bảng thông tin phòng giáo viên.

Như vậy, việc ông Giảng Văn Chải – Nguyên Giám đốc Trung tâm tại thời điểm tháng 12/2016 mở tài khoản ở ngân hàng Viettinbank với số tiền hơn 245 triệu đồng là tố cáo đúng.

Chi sai số tiền 38,5 triệu đồng tiền bồi dưỡng hè

Trung tâm có chi tiền bồi dưỡng hè tháng 6,7,8 năm 2016 và tháng 6,7,8 năm 2017 cho Ban Giám đốc, Kế toán và Thủ quỹ.

Qua kiểm tra Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016 – 2017 không thể hiện nội dung chi bồi dưỡng hè cho các vị trí công tác này.

Đồng thời, theo bà Trương Thị Thùy Dung – Nguyên Kế toán của Trung tâm, chính bà tham mưu cho các Giám đốc Trung tâm ở hai thời điểm hè 2016 và năm 2017 là căn cứ theo các năm học trước, không căn cứ vào bất cứ văn bản chỉ đạo nào.

Bà Trương Thị Thùy Dung khẳng định, số tiền chi sai bồi dưỡng hè năm 2016 là 18 triệu đồng, năm 2017 là 20,5 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền chi sai bồi dưỡng hè trong hai năm 2016, 2017 là 38,5 triệu đồng.

Tại cuộc họp liên tịch tháng 12/2017, Ban Giám đốc có chỉ đạo thu hồi số tiền chi bồi dưỡng hè, nhưng đến nay, đơn vị chưa thực hiện được do bà Dung đã xin thôi việc, và trước thời điểm tháng 2/2018 đơn vị chưa có Kế toán mới.

Phương Linh