Trường Đống Đa cố tình thu tiền cơ sở vật chất, làm trái chỉ đạo của cấp trên

01/01/2018 06:41 Phương Linh
(GDVN) - Nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tự ý huy động tiền cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018 là trái với quy định, chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14/8/2017, Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ký hợp đồng với Trang trí nội thất Anh Thư, để thực hiện việc đóng trần la phông ở hội trường, mái xếp di động với tổng kinh phí là hơn 67 triệu đồng.

Hợp đồng này đã được nhà trường nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường đã huy động tiền cơ sở vật chất từ phía phụ huynh, để thanh toán cho hợp đồng trên.

Tại thời điểm bị đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hành chính, tổng số tiền cơ sở vật chất mà nhà trường thu được tại thời điểm đầu năm học 2017 – 2018 là hơn 197 triệu đồng.

Được biết, số tiền mà mỗi học sinh cần phải đóng, để hỗ trợ cơ sở vật chất của trường là 150.000 đồng.

Trường Đống Đa bị kết luận là cố tình thu tiền cơ sở vật chất, làm trái với chỉ đạo của cấp trên (ảnh: FB trường)

Trong kết luận 2266, được Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng – bà Phạm Thị Hồng Hải ký, việc huy động tiền cơ sở vật chất này là trái với mục 5, công văn 1478 của Sở này ký ngày 9/8/2017, về hướng dẫn thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản thu, đóng góp tự nguyện.

Cụ thể, việc này chưa được lập dự toán, chưa được sự phê duyệt chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

Trường Đống Đa có nhiều sai phạm

Hơn nữa, năm học 2017 – 2018, theo biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 10/9/2017, có yêu cầu tạm ngưng hạng mục nâng cấp nhà xe học sinh, làm bồn hoa cây cảnh, nhưng nhà trường vẫn triển khai cho giáo viên chủ nhiệm thu tiền hỗ trợ cơ sở vật chất.

Trước đó, tại văn bản 1856, do chính Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng – bà Đàm Thị Kinh ký, khẳng định rằng, chủ trương lãnh đạo tỉnh là đập bỏ công trình cũ, xuống cấp của trường, xây mới lại toàn bộ trường.

Việc chuyển hoạt động dạy và học của trường sang mượn cơ sở của Trường Đại học Yersin Đà Lạt trong 2 năm, trong khi chờ xây lại cơ sở mới. Việc này trường biết, nhưng vẫn huy động tiền từ phía phụ huynh học sinh, là làm trái với quy định và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Nếu có sửa chữa cơ sở vật chất, thuê tại Trường Đại học Yersin, để đảm bảo cho hoạt động dạy và học của Trường Đống Đa chuyển sang, Lâm Đồng sẽ làm đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo, đúng quy định tại Thông tư 23/2016 của Bộ Tài Chính, nên nhà trường không cần phải xã hội hóa tiền cơ sở vật chất từ phía phụ huynh học sinh.

Phương Linh