Tướng Thước nói ông Vũ Huy Hoàng về hưu, nếu có tội, vẫn bị xử, không thể thoát

06/11/2016 12:49 BẢO MINH (THỰC HIỆN)
(GDVN) -"Quốc hội có quyền hủy quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng khi thấy nó không phù hợp với thực tế, để ra/thực hiện một nghị quyết khác".

LTS: Ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương trước những vi phạm có liên quan thời điểm ông này còn đương chức...

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm về mặt Nhà nước, Quốc hội sẽ gặp nhiều khó khăn khi họ không còn đương chức.

Để làm rõ thêm vấn đề này, hôm 6/11, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.

PV: Theo ông, việc cách chức về mặt Đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng (nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương), có phải là điều chưa từng có trong tiền lệ trong việc xử lý cán bộ, đặc biệt là người có chức vụ cao?

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trường hợp ông Vũ Huy Hoàng được coi là cán bộ cấp cao đầu tiên bị đưa ra xử lý nghiêm khắc.

Có người nói rằng, đây là việc xử lý chưa có tiền lệ.

Điều này rất đúng, nhưng nó thể hiện điểm mới, tính tích cực, đồng thời cũng là cơ sở trong việc xử lý cán bộ, đặc biệt là người có chức vụ cao có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, có quá nhiều cán bộ hư hỏng thì dân còn khổ. ảnh: Ngọc Quang.

Việc ông Vũ Huy Hoàng bị thi hành kỷ luật, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước rằng, anh không thể hạ cánh an toàn nếu quá trình công tác không an toàn.

Điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, dù anh đã nghỉ hay chưa nghỉ, dù trốn đi đâu thì vẫn không thoát tội.

Vậy về mặt Nhà nước và Quốc hội, khi người đó không còn chức quyền, việc xử lý có khó khăn không, thưa ông?

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Về hưu không có nghĩa là thoát tội. 

Từ lúc phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ tới lúc miễn nhiệm đối với ông Vũ Huy Hoàng, có những vấn đề (vi phạm) mà Quốc hội và Chính phủ chưa biết, nhưng bây giờ biết rồi thì phải đưa ra xem xét một cách nghiêm túc, không thể để ông ấy "hạ cánh" an toàn được.

Ông Vũ Huy Hoàng - Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương (anh:Báo Đại đoàn kết).

Việc xem xét trách nhiệm/kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng chỉ tính ở thời điểm ông này còn đương chức, chứ không phải từ lúc ông ấy về hưu trở về sau.

Ông Hoàng đã bị cách chức chức vụ về mặt Đảng, nhưng về nguyên tắc, Bộ trưởng là người đứng đầu Bộ đó, thì về mặt Nhà nước cũng phải xử lý hết sức nghiêm túc, giống như xử lý về mặt Đảng.

Việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng sẽ không khó khăn gì.

Như vậy, vẫn có cách xử lý chức vụ ngay cả khi ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu? 

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Về nguyên tắc, chức vụ Bộ trưởng do Thủ tướng giới thiệu, Quốc hội phê chuẩn.

Tuy nhiên, hồi tháng 4/2016, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương đối với ông Vũ Huy Hoàng. 

Việc miễn nhiệm ông Hoàng khi chúng ta chưa tìm ra khuyết điểm.

Nhưng đến thời điểm bây giờ, khi tìm ra khuyết điểm,

Kỷ luật cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

thì trước mắt, Quốc hội có quyền hủy quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng trước đó, khi thấy nó không phù hợp với thực tế, để ra/thực hiện các quyết nghị quyết khác.

Theo tôi như vậy là đúng luật.

Trong vụ việc này, Quốc hội nhân danh quyền lợi của Quốc gia, nhân dân, thực thi quyền lực nghiêm minh theo pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ.

Vấn đề này được xử lý đến đâu thuộc phạm vi trách nhiệm của Quốc hội. 

Sau khi xử lý về mặt Đảng, Nhà nước, nếu thấy vi phạm về mặt hình sự, thì cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra xem xét xử lý. Vi phạm tới đâu xử lý tới đó.

Trân trọng cảm ơn Trung tướng về cuộc trao đổi này!

BẢO MINH (THỰC HIỆN)