VIDEO: Đặc công Việt Nam trình diễn khí công trước đặc nhiệm Australia

19/12/2014 10:17
(GDVN) - Đặc công Việt Nam trình diễn võ thuật, khí công trước sự chứng kiến của đặc nhiệm Australia.