Video: Hòa thượng Sơn Ngọc Huynh nói về vụ "treo hình Trầm Bê"

16/05/2013 16:15 Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện
(GDVN) - Vị thượng tọa đã nói về sự tích hai ngôi chùa được xây dựng từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, gắn liền tên chùa với hai vị đại thí chủ phát tâm xây dựng là chùa Kỳ Viên Tịnh Xá (JETAVANAVIHÀRA – PV) và chùa KHÔ SÍ TA RA MẮ (GHOSITÀRÀMA - PV).
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Vĩnh Long, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh cũng liên hệ với việc treo hình, bảng công đức ông Trầm Bê và các thành viên gia đình ông xung quanh vách bên ngoài chánh điện ở 7 ngôi chùa mà ông này phát tâm xây dựng.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh. Ảnh: Dương Cầm


Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh nói: "Nhìn lại trong kinh điển, chúng ta thấy từ ngày xưa, đã có nhiều ngôi chùa gắn họ, tên của người bỏ tiền ra xây dựng, còn lưu lại tron kinh sách. Trong hiện tại, việc ông Trầm Bê và gia đình phát tâm xây dựng một chánh điện, bỏ ra toàn bộ kinh phí. Như vậy, khi xây chánh điện xong thì việc gắn lại tên ông, những thành viên gia đình ông, là những vị đại thí chủ, những vị hợp pháp,  có công đức xây dựng chánh điện, là một việc hợp lẽ. Xét về văn hóa người Khmer, điều này cũng phù hợp, từ xưa đến nay. Mỗi khi có một thí chủ nào đó, phát tâm xây dựng một công trình nào đó, dù lớn dù, nhỏ đều gắn tên mình vào công trình đó...."Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện