Video: Nga tiến hành thử nghiệm phiên bản IL-76 nâng cấp

Quân Cơ
(GDVN) - Tại phi trường Zhukovsky, Không quân Nga đã tiến hành thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của vận tải cơ IL-76 đã qua nâng cấp và cải tiến.
IL-76 đã qua nâng cấp

Sau khi được nâng cấp, khả năng vận tải của IL-76 đã tăng lên 60 tấn. Phương tiện mới của Nga đã qua cải tiến được đánh giá là máy bay vận tải hiệu quả với các tiêu chuẩn liên quan đến động cơ đạt trình độ quốc tế (tiếng ồn).

Theo Quân đội Nga, các nhà chế tạo đã tiến hành nâng cấp tầm bay của phiên bản IL-76 cũ.



Quân Cơ
Đang tải tin...