VIDEO: Tập trận bắn đạn thật của các đơn vị Quân Khu 7

14/01/2012 11:32 Theo Truyền Hình Quân Khu 7
(GDVN) - Phóng sự của Truyền hình Quân Khu 7 về một cuộc diễn tập bắn đạn thật thời gian gần đây.
Theo Truyền Hình Quân Khu 7