Viện trưởng Viện Biển Đông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

11/01/2016 13:59 Ngọc Quang
(GDVN) - Trước khi được bổ nhiệm, ông Đặng Đình Quý giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông.

Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961, quê Nam Định; trình độ Thạc sĩ nghiên cứu phát triển, tiến sĩ sử học.

Ông Quý từng đảm nhiệm các chức vụ: Quyền Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao; Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Bộ Ngoại giao.

Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - ông Đặng Đình Quý. ảnh: D.Ngọc

Như vậy, tính đến thời điểm này, Bộ Ngoại giao có 6 Thứ trưởng: Hồ Xuân Sơn, Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam và Đặng Đình Quý.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 2562/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với:

Ông Nguyễn Công Văn, Đại tá, Giám đốc Công an Tỉnh; ông Trương Quang Nhạn, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; ông Đồng Thanh Xuân, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng thời, tại Quyết định 2561/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với:

Ông Lê Duy Hải, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh và ông Võ Thanh Chín, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ;

Ông Đặng Xuân Thọ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Quang