Xem nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc luyện tập

08/01/2012 15:44 Lê Mai (theo Mil, Chinanews)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại cảnh luyện tập của các binh sỹ thuộc các biệt đội cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát Trung Quốc thời gian gần đây được đăng tải trên các chuyên trang và diễn đàn quân sự.
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Lê Mai (theo Mil, Chinanews)