Xuất cấp hóa chất chống dịch COVID-19

21/02/2020 06:02 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 5 tấn Chloramin B.

Tại Quyết định 290/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 5 tấn Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ Y tế quản lý để cấp cho các đơn vị, địa phương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc phân bổ, tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhật Minh