Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

08/04/2021 15:03
Theo TTXVN
GDVN- Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.
Theo TTXVN