Triển khai đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo ngành Y tế

15/11/2017 17:09
Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 15/11/2017, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp về triển khai đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo ngành y.
Triển khai đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo ngành Y tế ảnh 1
Triển khai đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo ngành Y tế.

Đào tạo lãnh đạo học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm trang bị tri thức, kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo để họ có đủ năng lực nắm bắt thời cơ, biết cách chuyển chúng thành những chiến lược, chính sách và kịp thời, quyết liệt chỉ đạo triển khai hành động để đạt mục tiêu, hiệu quả công tác ngành.

Với mục tiêu trang bị, cập nhật kiến thức mới về quản lý y tế, kỹ năng lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo ngành.

Các khóa đào tạo được thiết kế cho từng đối tượng lãnh đạo, quản lý của ngành, đảm bảo sau khi tham gia khóa đào tạo, người học sẽ có khả năng:

- Nắm rõ và áp dụng các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của lãnh đạo, quản lý;

- Phân tích tình hình, dự báo, định hướng chiến lược phát triển ngành y tế ở địa phương, các đơn vị y tế do mình phụ trách;

- Tham gia quá trình vận động, xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá quá việc thực thi các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về y tế ở địa phương, ở cơ sở;

- Hiểu rõ các quy định về quản lý các nguồn lực y tế (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị);

- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương;

- Quản lý hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ công, các dự án và chương trình y tế đảm bảo hiệu quả, chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị và chiến lược phát triển chung của ngành.

Thiết kế chương trình bao gồm: học lý thuyết và seminar trên lớp, đi thực tế và thực hành. Chương trình sẽ được bắt đầu từ quý II/2018.

Trúc Diệp