Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga

29/04/2012 09:04
Khôi Nguyên
(GDVN) - Trung tâm thử nghiệm và quản lý phương tiện không gian mang tên G.S. Titov là một đơn vị trực thuộc lực lượng phòng thủ không gian Nga.

Ngoài nhiệm vụ theo dõi các phương tiện vũ trụ trong không gian, thử nghiệm những cỗ máy mới, Trung tâm còn tham gia các dự án hợp tác quốc tế và nghiên cứu vũ trụ tầm xa.

Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 1
Từ khi thành lập Trung tâm đã bảo đảm việc phóng hơn 3000 cỗ máy vũ trụ và quản lý chúng
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 2
Các chuyên gia của Trung tâm tham gia triển khai các dự án quốc tế và các dự án nghiên cứu vũ trụ tầm xa
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 3
Ngày 14/1/2001, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, Trung tâm thử nghiệm và quản lý phương tiện không gian được mang tên nhà du hành vũ trụ nổi tiếng G.S. Titov
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 4
Các chuyên gia của Trung tâm cũng tham gia vào các dự án xây dựng và thử nghiệm các hệ thống không gian mới
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 5
Hệ thống các thiết bị phức tạp bên trong trung tâm
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 6
Việc ứng dụng các cỗ máy vũ trụ thế hệ mới đòi hỏi phải hiện đại hóa các thiết bị đã cũ của Trung tâm
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 7
Hiện nay các thiết bị của Trung tâm đang được hiện đại hóa để đáp ứng việc theo dõi các thiết bị không gian tiên tiến thế hệ mới
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 8
Tiếp tục xây dựng mạng lưới phân phối tự động các hệ thống quang học lượng tử được thiết lập tại các cơ sở của lực lượng không gian và các cơ quan khác
Trung tâm "mắt thần, tai thánh" của lực lượng phòng thủ không gian Nga ảnh 9
Hiện nay hệ thống thông tin và truyền dữ liệu mặt đất đang được tập trung hiện đại hóa
Khôi Nguyên