Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông

14/05/2012 11:04
(GDVN) - Những hình ảnh dưới đây ghi lại cảnh binh lính của một Tiểu đoàn bộ binh thuộc Quân đội Cộng hòa Lithuania thực hiện diễn tập vượt sông Neris vào ngày 10 tháng 5 năm 2012.
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 1
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 2
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 3
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 4
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 5
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 6
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 7
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 8
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 9
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 10
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 11
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 12
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 13
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 14
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 15
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 16
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 17
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 18
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 19
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 20
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 21
Xem xe bọc thép Cộng hòa Lithuania diễn tập vượt sông ảnh 22