Rửa rau dưới rãnh nước đen ngòm trước khi mang ra chợ bán.

Kinh tế

(GDVN) - Nhìn những mớ rau muống xanh ngắt được người trồng rau đem "tắm" thêm nước thải này chắc nhiều người không dám ăn rau.

Từ khóa :
Rửa rau dưới rãnh nước đen ngòm trước khi mang ra chợ bán.
Tin khác