Bộ Ngoại giao trả lời về Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - EU

Quốc tế

Nguyễn Hường

(GDVN) - Hai bên sẽ trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về quyền con người, quyền tự do ngôn luân, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí...

Trả lời câu hỏi của phóng viên có nội dung: ""Đề nghị cho biết cuộc đối thoại nhân quyền giữa VN – EU diễn ra 12/1 tại Hà Nội đã thảo luận những vấn đề gì? Đối với yêu cầu của phía EU về việc cho phép đại diện phái đoàn EU sang thăm tù nhân Việt Nam đã được đáp ứng như thế nào?"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết:

"Về đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và EU, với chủ trương Việt Nam sẵn sàng đối thoại với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực nhân quyền  và cũng thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan đối ngoại của Liên minh Châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức đối thoại nhân quyền Việt Nam – EU vào ngày hôm nay (12/1) tại Hà Nội.

Trong cuộc đối thoại này, hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về quyền con người, quyền tự do ngôn luân, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số và các vấn đề người nhập cư,…

Từ năm 2002 đến nay, đối thoại nhân quyền Việt Nam – EU đã đóng vai trò diễn đàn quan trong thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực chính sách và thành tựu nhân quyền giữa liên minh Châu Âu và Việt Nam".
Nguyễn Hường
Từ khóa :
Liên minh châu Âu , Hà Nội , Bộ Ngoại Giao , quyền con người , tự do báo chí , Người phát ngôn Bộ Ngoại giao , người nhập cư , đóng vai trò
Bộ Ngoại giao trả lời về Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - EU
Chủ đề : TIÊU ĐIỂM THỜI SỰ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác