Bộ Công an nói về hộ chiếu mới

Bộ Công an nói về hộ chiếu mới
GDVN-  Trước mắt để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần bị chú trong hộ chiếu mới.