6 ngành có tỷ lệ nợ xấu lớn nhất

Thị trường

Theo Dân Việt

Tỷ lệ nợ xấu của 6 ngành này cao gấp từ 2 - 5 lần so với tỷ lệ nợ xấu bình quân theo báo cáo của các TCTD.

Theo báo cáo mới công bố cuối tuần qua của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia (NFSC) cho biết, rủi ro chéo giữa khu vực doanh nghiệp phi tài chính và các TCTD lớn do dư nợ tập trung ở mức cao vào 6 ngành có tỷ lệ nợ xấu lớn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có tỷ lệ nợ xấu lớn nhất.

Báo cáo này cho biết, những ngành có hiệu suất sinh lời thấp và tình hình tài chính xấu cũng là những ngành có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong hệ thống các TCTD. Đó là ngành: Công nghiệp chế biến, chế tạo (21,15%); ngành Bán buôn và bán lẻ (16,93%); Hoạt động dịch vụ khác (12,51%); Bất động sản (11,37%), Xây dựng, Xây lắp, Vật liệu xây dựng (10,13%); Vận tải, kho bãi (9,43%)

Tỷ lệ nợ xấu của 6 ngành này cao gấp từ 2 - 5 lần so với tỷ lệ nợ xấu bình quân theo báo cáo của các TCTD.


Trong 6 ngành này, chỉ có ngành Vận tải, kho bãi có tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, từ 13,4% tại 31/12/2011 xuống 10,98% năm 2012 và tại thời điểm 30/4/2013 còn 9,34% (giảm 1,5 điểm phần trăm trong 4 tháng đầu năm 2013). Các ngành còn lại tỷ lệ nợ xấu thậm chí còn tăng hoặc chỉ giảm không đáng kể.

Tại thời điểm 30/4/2013, dư nợ của 6 ngành này chiếm tới 66,69% tổng dư nợ của các TCTD trong khi nợ xấu chiếm 81,53% nợ xấu của toàn hệ thống. Mặc dù tỷ trọng nợ xấu của 6 ngành này vẫn tăng nhẹ kể từ 31/12/2011 tới 30/4/2013 song tỷ trọng tín dụng so với tổng dư nợ các TCTD đã có xu hướng giảm nhẹ, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2013, tỷ trọng dư nợ của 6 ngành đã giảm 1,1 điểm phần trăm so với thời điểm 31/12/2012.
Theo Dân Việt
Từ khóa :
6 ngành có nợ xấu cao , nợ xấu
6 ngành có tỷ lệ nợ xấu lớn nhất
Tin khác