Chiều nay, bầu Chủ tịch Quốc hội

Tin nóng

(GDVN) – Sáng nay, 23/7, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội.

(GDVN) – Sáng nay, 23/7, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII (nếu chưa xong).
 
 
 
Từ 13 giờ đến 14 giờ, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 
Từ 14 giờ: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 
Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 
Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII.
 
Chủ tịch Quốc hội khóa XIII thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

{iarelatednews articleid='8374,8308,7626,8262,8292,8244,8214,8219'}

B.T
 
alt
 
Từ khóa :
quốc hội , chủ tịch quốc hội , nguyễn phú trọng
Chiều nay, bầu Chủ tịch Quốc hội
Tin khác