Chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây

Chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây
GDVN- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra.