Khi chồng đi chợ

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Tự nhiên một ông chồng lười nhác vụng về đòi một mình đi chợ, có khi anh ta đang âm mưu chuyện gì đó mà bạn chưa thể lường được.

TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước
Khi chồng đi chợ
Chủ đề : Truyện chế
Tin khác