Chủ tịch UBND Cà Mau có chỉ đạo về việc thực hiện quy định mức học phí

23/04/2024 11:13
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo thực hiện quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 và xây dựng quy định mức thu học phí năm 2024-2025.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau theo nội dung Công văn số 67/HĐND-TT ngày 08/4/2024 về việc quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 đúng quy định.

Đồng thời khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng nghị quyết quy định mức thu học phí năm 2024 – 2025.

thptdamdoi-2020-1201x800.jpg
Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện các trình tự thủ tục theo đúng quy định.

Hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chậm nhất ngày 26/4/2024.

Theo Công văn số 67/HĐND-TT ngày 08/4/2024 về việc quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho đến kết thúc năm học 2023 – 2024.

Theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên cụ thể như sau:

Cơ sở giáo dục Mức thu học phí trên địa bàn phường thuộc thành phố Cà Mau và thị trấn thuộc các huyện
Mức thu học phí trên địa bàn xã
Nhà trẻ
67.000 đồng/trẻ em/tháng
33.000 đồng/trẻ em/tháng
Mẫu giáo 01 buổi/ngày
67.000 đồng/trẻ em/tháng
33.000 đồng/trẻ em/tháng
Mẫu giáo 02 buổi/ngày
89.000 đồng/trẻ em/tháng
46.000 đồng/trẻ em/tháng
Trung học cơ sở 01 buổi/ngày
67.000 đồng/học sinh/tháng
33.000 đồng/học sinh/tháng
Trung học cơ sở 02 buổi/ngày
89.000 đồng/học sinh/tháng
46.000 đồng/học sinh/tháng
Trung học phổ thông
77.000 đồng/học sinh/tháng
46.000 đồng/học sinh/tháng
Trung học cơ sở hệ giáo dục thường xuyên
67.000 đồng/học viên/tháng
33.000 đồng/học viên/tháng
Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên
77.000 đồng/học viên/tháng
46.000 đồng/học viên/tháng

Ngoài ra, mức thu học phí học trực tuyến (học online) và thời gian, mức thu học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, lý do bất khả kháng sẽ được các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên thu bằng 70% mức thu học phí nêu trên. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Kim Minh Châu