Bổ nhiệm lại Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xã hội

Như Hải

(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ.

Giáo sư Châu Văn Minh. ảnh: TTXVN.

Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/2/2018.

Với cương vị là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Châu Văn Minh lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ của Viện;

Chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định;

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực công tác:

Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế và văn phòng.

Như Hải
Từ khóa :
giáo sư châu văn minh , viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam , khoa học công nghệ việt nam
Bổ nhiệm lại Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác