Những vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Xã hội

Phạm Việt Hùng

(GDVN) - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975 là một Chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của quân và dân ta.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã huy động một lượng lớn binh khí kỹ thuật hiện đại sau:

 

Phạm Việt Hùng
Từ khóa :
chiến dịch Hồ Chí Minh , vũ khí , hiện đại , kháng chiến chống Mỹ , kỹ thuật
Những vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác