Phó Chủ tịch Quốc hội muốn thành lập Bộ Phụ nữ gia đình và trẻ em

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề: "Nên chăng chúng ta có Bộ Phụ nữ, gia đình và trẻ em"?

Cho ý kiến vào dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề: "Đã đến lúc chúng ta cần xem lại, giải phóng 40 năm rồi, nhưng có lĩnh vực chưa có quản lý nhà nước. Tôi nói thí dụ đất nước NewZealan có 4 triệu dân, con số này còn nhỏ hơn số người tàn tật của người Việt Nam (5 triệu người) thế mà họ có Bộ Phụ nữ. Vậy nên chăng chúng ta có Bộ Phụ nữ, gia đình và trẻ em. Bây giờ để phân tán phụ nữ và trẻ em không ai quản lý, trẻ em nằm một chỗ, dân số nằm một chỗ".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyện Thị Kim Ngân nêu vấn đề thành lập Bộ Phụ nữ. Ảnh TTBC

Bà Ngân so sánh, Hàn Quốc hiện cũng có bộ quản lý phụ nữ. Nước Việt Nam có 90 triệu dân, trong đó có 50% là phụ nữ, nhưng chưa có quản lý nhà nước.

"Tôi tha thiết lần này làm luật đặt vấn đề đó. Chúng ta không tăng biên chế gì cả, nhưng sử dụng chính những con người đó chuyển thành quản lý nhà nước, có được không?”.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề cập tới vai trò của một loạt các đơn vị trực thuộc Chính phủ và so sánh với các quốc gia khác.

“Ngân hàng Nhà nước có phải là thành viên Chính phủ không? Trên thế giới thì Ngân hàng Trung ương là ngân hàng của các ngân hàng, mình thì Ngân hàng Nhà nước lại là thành viên Chính phủ. Ông Thống đốc ký vay nhưng về thì Bộ Tài chính trả nợ. Ở các nước thì chỉ có Bộ Tài chính đi vay thôi, nhưng ở mình thì cứ ông ngân hàng đi vay, xong rồi thì ông tài chính đi trả nợ. Bây giờ hội nhập quốc tế, chúng ta có nên có nên đổi mới về mặt hoạt động tổ chức của Chính phủ không?”, bà Ngân nói.

Trước đó, khi đề cập tới cơ cấu tổ chức “cơ quan ngang bộ”, ông Nguyễn Kim Khoa (đồng tình với quan điểm của Ủy ban Pháp luật), đã nói thẳng: "Hiến pháp quy định cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm tổ chức nào thì chúng ta đưa, không phải cơ cấu tổ chức Chính phủ thì không nên đưa. Thí dụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các học viện, các viện nghiên cứu… theo khoản 1 Điều 95 Hiến pháp không có những đối tượng này. Cụ thể, Chính phủ gồm gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định".

Cho ý kiến vào nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ, nguyên tắc hoạt động phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật làm đầu, đồng thời đặt ra câu hỏi: "Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ và Viện hàn Lâm khoa học xã hội, VTV, VOV, Bảo hiểm xã hội… nếu không thuộc Chính phủ thì thuộc đâu?".

Ngọc Quang
Từ khóa :
nguyễn thị kim ngân , luật tổ chức chính phủ , dự án luật tổ chức chính phủ , quyền của thủ tướng , trách nhiệm của chính phủ , chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội , bộ phụ nữ , nguyễn kim khoa
Phó Chủ tịch Quốc hội muốn thành lập Bộ Phụ nữ gia đình và trẻ em
Bình luận
Hiên Thị Vượt
0

ý của Bà Ngân là rất nhân văn , nếu như quan tâm đến PN và TE thì thấy , sau khi giải thể chuyển 2 lĩnh vực gia đình và Trẻ em về các bộ kia tuyến huyện là hoạt động không có hiệu quả, tệ nạ buôn bán PN và bạo lực gia đình, trẻ em ...... không có ai báo cáo sao quản lý được. Theo tôi đề nghị QH xem xét chuyển 2 lĩnh vực Gia đình và trẻ em về Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện để quản lý là rất tốt. bởi vì dưới cơ sở có CTV dân số quản lý mỗi địa bàn 100 hộ dân , hàng tháng có giao ban báo cao...

Hải Cảng
13

Chính Quốc Hội mình nên cần tinh giản hơn và cần chọn những người thực sự có năng lực ,dũng cảm hơn,tiêu tiền thuế của dân ít hơn,họp ít hơn,chất lượng hơn thì tốt cho dân hơn.

Hoàng Minh Tuấn
8

Tốt nhsất các đại biểu nên đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, tinh giản cơ cấu bộ máy xuống, mỗi vị trí quan chức chịu hy sinh một tí, tích hợp các chức năng quản lý nhà nước ở lĩnh vực có thể và phải phân cấp cho địa phương. Kèm theo đó là đừng ôm tiền ở cơ quan các Bộ thì sẽ tôt. Ý bà Ngân mang màu sắc chính trị nhiều hơn và còn 50% nửa còn lại chắc phải có Bộ Men?

nguyenthang
11

Không đổi mới Tư duy, người sống bằng tiền thuế của dân thì phải sống vì dân, có thành lập bao nhiêu Bộ cũng vậy thôi. Tại sao chúng ta không lấy các nước làm gương nhiều mặt mà khi muốn làm một cái gì đó lại đưa nước ngoài ra để mà so sánh. Nên nhớ ở các nước cái gì họ sinh ra đều hết lòng vì dân, chúng ta thành lập thêm lại đẻ ra bao nhiêu chức vụ và chỗ làm cho CCCC thì ai nuôi nổi, ngoài tiền lương còn tham nhũng nữa.

dan vo
5

Ta nên xem lại chức năng của chính phủ và sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ của hội phụ nữ.dù có lập gi đi nữa mà Đảng và nhà nước không thật sự quan tâm và chức năng chồng chéo ...vạn sự do người

Hihihehe
9

Thành lập bộ phòng chống tham nhũng, lãng phí hay hơn. Cái đó cần thiết hơn bộ phụ nữ.

Nguyên Sài Gon
5

Thành lập thêm bộ Phụ Nữ gia đình và trẻ em? Đó cũng là một ý tưởng hay. Tuy nhiên hiện Thủ Tướng không đồng ý cho tăng biên chế. Khi bộ này hình thành thì chắc chắn sẽ lạm phát quan chức, viên chức.Nếu vậy thì nên thành lập Bộ chống tham nhũng trước đã

Phạm Minh Vũ
9

Nên thành lập cả Bộ Đàn ông nữa.

Xem thêm bình luận
Tin khác