Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Xã hội

Diệu Linh

(GDVN) - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt một số tiêu chuẩn cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. ảnh: Nhật Cường.

Cụ thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng.

Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Diệu Linh
Từ khóa :
Nghị định 91/2017/NĐ-CP , quy định danh hiệu chiến sĩ tiên tiến , quy định danh hiệu lao động tiên tiến , Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc , cơ sở
Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở
Bình luận
Lê Quốc Vũ
1

Chiến sĩ Thi đua cấp Toàn quốc chẳng có giáo viên nào vinh dự nhận được cả cho dù họ dạy suốt đời có nhiều thành tích đi chăng nữa cũng là con số không.Chỉ có quan mới vinh dự nhận được thôi còn giáo viên hãy đợi đấy!

vu thanh
1

Tôi là 1 GV dạy Tiểu học tại huyện Thanh Hà - Hải Dương. Chiếu theo bài viết này thì bản thân tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở vì trong năm học vừa qua, tôi đã phấn đấu có giáo án elearning đạt cấp huyện, tham gia dự thi cấp tỉnh. HS thi giải toán qua mạng đạt 3 em cấp tỉnh, SKKN được công nhận cấp ngành. vậy không hiểu vì sao năm học qua tôi lại không đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

Lê Quốc Vũ
1

Thông cảm đi chưa tới phiên bạn đâu.Chừng nào các quan nhận hết rồi thì tới mình lúc đó về hưu là vừa

Lý Hoàng Tuyên
2

Trong tiếng Việt, từ "chiến sĩ" lúc đầu được sử dụng trong quân đội, sau được sử dụng sang lĩnh vực khác, nhưng đều có nghĩa chung là chỉ "người không có chức vụ". Trong ngành giáo dục hiện nay, danh hiệu "chiến sĩ thi đua" thường dành cho cán bộ quản lý, người có chức vụ. Vì vậy, nên chăng nên đổi danh hiệu này thành "cán bộ thi đua"!

Phạm Anh Thủy
5

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi không dám quơ đũa cả nắm nhưng chỉ riêng trường ĐH lớn chổ tôi, danh hiệu này là Hiệu trưởng dùng để "ban phát" cho đám "cận thần", không làm gì vẫn đạt, mặc cho gần 400 CBCNV nhà trường bức xúc. Việc đánh giá thi đua như vậy làm triệt tiêu động lực phấn đấu của người lao động và nguy hiểm hơn là những trí thức, đảng viên đánh mất lòng tự trọng, chạy chọt nịnh nọt hiệu trưởng, tha hóa, biến chất. Ngay như Hiệu trưởng mấy tháng nay lùm xùm trên mặt báo, bị giảng viên "tốt" vẫn "hiên ngang" nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành thì lòng tự trọng còn đâu

Xem thêm bình luận
Tin khác