Kẹo kéo cũng... dẹp!

Ảnh tếu

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một "mày râu" kêu một "áo dài", giọng dẻo như kẹo kéo:

- H!!!

- Một lần nữa!

- H!!!

- Bạn cần gì nào?

- Cho mình mượn cuốn tập!!!

- Rồi, giờ đọc cả câu đi!

- H ơi!!! Cho mình mượn cuốn tập!!!

- Dẹp!
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Kẹo kéo cũng... dẹp!
Tin khác