4 ngạch công chức Quản lý thị trường

Xã hội

Diệu Linh

(GDVN) - Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường; phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra.

Trong đó, công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường.

Công chức Quản lý thị trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể theo ngạch công chức Quản lý thị trường.

Theo Nghị định, có 4 ngạch công chức Quản lý thị trường gồm: 1- Kiểm soát viên cao cấp thị trường; 2- Kiểm soát viên chính thị trường; 3- Kiểm soát viên thị trường; 4- Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. ảnh minh họa: tạp chí tài chính.

Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

Nghị định nêu rõ, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm: Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh); Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra nêu trên được giao quyền cho cấp phó ban hành quyết định kiểm tra; việc giao quyền ban hành quyết định kiểm tra và việc ban hành quyết định kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và cấp phó được giao quyền quy định nêu trên thực hiện thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong phạm vi kiểm tra quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Diệu Linh
Từ khóa :
4 ngạch công chức Quản lý thị trường , quản lý thị trường , đánh giá công chức viên chức
4 ngạch công chức Quản lý thị trường
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Vũ Thảo Nguyên
0

Giống Hải quan quá ta, ngạch nọ ngạch kia mà làm gì thử hỏi mấy ai làm lãnh đạo mà không đi lên từ mối quan hệ và có đồng tiền làm chất xúc tác. Xã hội có cả gan giám công khai minh bạch con đường tiến thân của các quan chức ngành Hải quan và Thị trường không?

Xem thêm bình luận
Tin khác