Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương

Xã hội

Theo VOV

(GDVN) - Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ tư.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên.

Theo VOV
Từ khóa :
trung ương 8 , nêu gương , quy định trách nhiệm , ủy viên bộ chính trị , ủy viên trung ương , ủy viên ban bí thư
Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Chủ đề : TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
Bình luận
Lê Lập Công
0

Trước hết đề nghị các vị lãnh đạo Trung ương Đảng nêu gương bằng cách công khai tài sản cá nhân cho dân biết.

Xem thêm bình luận
Tin khác