Ám sát Châu Tình Trì đâu phải dễ

28/02/2012 14:38 Theo Cab
Dù dùng đến cả mỹ nhân kế thì việc ám sát một "đại cao thủ" thì cũng không phải dễ.
Theo Cab