Ăn không???

24/09/2011 15:35 (Sưu tầm)
(GDVN) - Chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp.

Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không ???

Nàng:

- Ăn !!!

Chàng:

- Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!

(Sưu tầm)