Ảnh độc: "Siêu" xe trâu

19/09/2012 14:05 TL (st)
(GDVN) -  "Siêu" xe trâu chỉ có tại Việt Nam, những thông báo giật gân và cách Việt hóa tiếng anh vô cùng sáng tạo...
TL (st)