Ảnh ngược đánh lừa thị giác

05/07/2012 09:37 TV (st)
(GDVN) - Bạn chắc chắn sẽ không khỏi băn khoăn xem đâu là trời, đâu là đất khi xem những bức hình này.
TV (st)