Ảnh tếu - miễn bình luận

27/02/2012 17:16 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Những tình huống "oái oăm", hài hước không biết bình luận thế nào cho phải?TL (sưu tầm)