Bộ sưu tập thư, tin nhắn và những câu nói "nguy hiểm" nhất (P2)

29/10/2012 14:51 TL (st)
(GDVN) - Ắt hẳn chủ nhân của những câu nói "kinh điển" như thế này phải là người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ... "nguy hiểm".
TL (st)