Bông hoa nhài cắm bãi... đô la

10/04/2012 11:28
Chê chồng nhưng cuối cùng nàng có nhận ra chồng là tài sản quý giá nhất của mình?