Chùm ảnh thú vị về Mèo biến hình

09/02/2012 14:43 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Cùng xem chùm ảnh vui khi chú mèo biến thành siêu nhân, cướp biển... và nhiều hình dạng rất hài hước khác nữa.
Cướp biển nổi tiếng Cat Sparrow chứ không phải Jack Sparrow
Còn đây là Michael Jackcat
Mèo Kinh Kong
Đây là Super Cat chứ không phải Super Man đâu nhé!
Còn đây là hình dạng thật.
Tống Linh (sưu tầm)