Cô giáo "chơi khăm" học trò

20/12/2011 16:03 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trong giờ toán.

Cô giáo: Phân nửa của số tám là mấy?

Học sinh: Dễ thôi cô, ngang hay dọc ạ.

Cô giáo ngạc nhiên: Là sao em?

Học sinh: Dạ thưa cô, số tám mà xẻ ngang là 0 xẻ dọc là 3 ạ.

Cô giáo: Giỏi ! Cô cho em điểm 10 xẻ dọc!

(Sưu tầm)