Cười bể bụng truyện tranh Emoticons chế

17/01/2012 07:01 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - "Trời buồn trời có nhiều mây, em buồn em nhắn tin này cho anh..." (Emoticons là các hình đồ họa thêm vào câu chat, bài viết thể hiện cảm xúc).
T.L (sưu tầm)