Hiểu được thì bằng tôi à !

10/12/2011 01:14 Theo Cab
Sau một bài giảng, vị giáo sư hỏi các học sinh:

Lần 1

- Các Em có hiểu gì không !

- Dạ không ạ. Học sinh đồng thanh đáp.

Lần 2

- Đã hiểu chưa !!

- Chưa ạ! Học sinh lại đồng thanh đáp.

Lần3

- Thế đã hiểu chưa !!!

- Vẫn chưa ạ.

Giáo sư:

- Hiểu được thì các em bằng tôi à!

Theo Cab