Kẹo kéo cũng... dẹp!

30/09/2011 13:36 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một "mày râu" kêu một "áo dài", giọng dẻo như kẹo kéo:

- H!!!

- Một lần nữa!

- H!!!

- Bạn cần gì nào?

- Cho mình mượn cuốn tập!!!

- Rồi, giờ đọc cả câu đi!

- H ơi!!! Cho mình mượn cuốn tập!!!

- Dẹp!

(Sưu tầm)