Khi sinh viên chuẩn bị... bị ăn thịt

17/12/2011 17:29 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một thổ dân bộ lạc ăn thịt người đang lôi ai đó về.

Bạn anh ta trông thấy, hỏi: “Cậu kiếm được ai về thế này?”

- À, một sinh viên.

- Cái gì? Lại một sinh viên à? Thôi, bỏ hắn đi!

- Tại sao?

- Hôm qua, tớ cũng bắt được một sinh viên. Thế mà khi đem nấu, nước chưa kịp sôi hắn đã ăn hết cả khoai tây trong nồi.

(Sưu tầm)