Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P16)

25/01/2012 21:57 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - "Bò không ăn cỏ bò ngu, trai không gái gú trai ngu hơn bò"...
T.L (sưu tầm)