Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P20)

01/02/2012 14:52 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Phong cách của Chaien: "Ngu có đào tạo, xạo có chuyên môn, khôn có đẳng cấp..."
T.L (sưu tầm)