Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P27)

10/02/2012 09:27 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Nô tuyển bạn gái: "Tóc ngắn ngang vai, đa tài ít tật, không bật người yêu..."
Tống Linh (sưu tầm)